Garantie

Garantie op horloges

Garantie van vierentwintig (24) maanden vanaf de datum van aankoop van uw horloge In overeenstemming met de voorwaarden van deze garantie. De internationale garantie dekt materiaal- en fabricagefouten die zichtbaar worden binnen 2 jaar na aankoop van het horloge (“defecten”) . De garantie is alleen geldig indien het garantiecertificaat een datum heeft, volledig en juist is ingevuld en een stempel heeft van een officiële Dealer (“geldig garantiecertificaat”).
Tijdens de garantieperiode hebt u het recht om eventuele fouten gratis te laten herstellen, indien u het geldige garantiecertificaat voorlegt. Indien herstellingen niet voldoende zijn om de normale gebruiksomstandigheden van uw horloge te herstellen
Deze garantie van de fabrikant geldt niet voor:

– normale slijtage en veroudering (bv. bekrast glas, verandering van kleur en/of materiaal van niet-metalen bandjes en kettingen, zoals leer, kunststof, textiel, velcro; afschilferen van de buitenlaag);

– schade aan het horloge als gevolg van abnormaal of verkeerd gebruik, gebrek aan zorg, nalatigheid, ongevallen (stoten, deuken, verbrijzeling, gebroken glas enz.), onjuist gebruik van het horloge en niet-naleving van de aanwijzingen aangeleverd door Stockx juwelier

– indirecte of gevolgschade van elke aard als gevolg van bv. het gebruik, het niet functioneren, de defecten of de onnauwkeurigheid van het horloge;

– de behandeling van het horloge door onbevoegden (bv. voor vervangen van batterij, service of herstellingen) of wijzigingen aan de oorspronkelijke staat van het horloge in omstandigheden waarover Stockx juwelier geen macht heeft.

– eventuele vorderingen tegen Stockx juwelier voor schade aanvullend op de hierboven beschreven garantie, worden expliciet uitgesloten, met uitzondering van de verplichte wettelijke rechten waarvan de koper eventueel geniet.
De bovenstaande garantie van de fabrikant:

– is onafhankelijk van eventuele garanties die door de verkoper worden verstrekt. Daarvoor is alleen de verkoper verantwoordelijk.

– heeft geen invloed op de rechten van de koper jegens de verkoper, noch op eventuele andere wettelijke rechten waarover de koper eventueel beschikt.

Garantie op sieraden
Op alle sieraden koopt zit garantie. Voor Sieraden gelden een aantal regels met betrekking tot deze garantie. De garantie gaat in op de datum dat het sieraad is aangeschaft, welke staat aangegeven in het aankoopbewijs.
Om aanspraak te maken op de garantie, Bewaar de officiële aankoopnota of het verstrekte garantiebewijs en neem deze mee zodat Stockx juwelier uw sieraad kan beoordelen. Wanneer een klacht of defect binnen de garantie valt, zal het door Stockx juwelier worden gerepareerd
Buiten de garantie valt:
– Breuk (tenzij het een aantoonbare productiefout is).
– Beschadiging door normale slijtage, onjuist gebruik of verkeerde behandeling.
– Verkleuring door het gebruik van water, parfum, zeep, lotion of haarlak.
– Verkleuring door een hoge zuurgraad van de huid.
– Bewerking door een andere partij dan Stockx jwuelier (bijvoorbeeld voor het op maat maken van een ring).
Om lang te kunnen genieten van uw sieraad, is het belangrijk zorgvuldig met uw sieraad om te gaan. Sieraden worden zorgvuldig gemaakt van mooie materialen, maar het blijft een sieraad. Wees er dus altijd voorzichtig mee.
Belangrijke tips voor het juiste onderhoud van en gebruiksregels voor uw sieraden:
• Bescherm uw sieraad tegen krassen en butsen.
• Vermijd het contact tussen uw sieraad en harde oppervlakken. Doe het niet aan boven een harde vloer.
• Doe het sieraad af voordat u gaat sporten, huishoudelijk of ander ruw werk gaat doen en wanneer u gaat slapen of douchen.
• Vermijd het contact tussen het sieraad en chemische middelen zoals parfum, schoonmaakmiddelen en middelen gevonden in zwembaden.
• Vermijd het contact tussen uw parels en cosmetica. Hun mooie glans en kleur kunnen worden beschadigd door contact met make-up, haarlak en parfum.
• Maak uw sieraden niet schoon met chemische middelen en poets ze niet met een harde doek.
• Gebruik alleen lauw warm water, zonder chemische toevoegingen.
• Stockx juwelier is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het dragen van de sieraden of door verkeerd of oneigenlijk gebruik.
Waarschuwing
Een Stockx sieraad is niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden vanwege de kleine onderdelen die verstikkingsgevaar opleveren. Een stockx sieraad is geen speelgoed, houd het dus uit de buurt van baby’s en kinderen!